Minął kolejny rok naszej działalności. Podsumowaliśmy go Walnym Zebraniem Sprawozdawczym Członków GTH w Ośrodku Jeździeckim POMERANIA, które odbyło się 24 czerwca 2016 roku o godzinie 18:00. Rozliczyliśmy ubiegłoroczne zadania i omówiliśmy plany na przyszłość. Rozmawialiśmy o tym co pilne i o tym co ma być naszym celem w bieżącym roku.

Wspólnie ustaliliśmy potrzebę wsparcia społecznego sprzeciwu przeciwko agresywnej gospodarce leśnej, w szczególności przeciwko przemysłowej wycince drzew na terenach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wyraziliśmy nasz głos protestu przeciwko dewastacji dróg leśnych i ich otoczenia, dla potrzeb ciężkiego transport samochodowego.

Przez wiele lat doświadczaliśmy presji służb leśnych z powodu niszczenia przez "lekkie" konie wierzchowe nawierzchni leśnych dróg, ścieżek i ściółki leśnej. Obecnie "nikogo" nie razi kopanie potężnych dołów drenujących wierzchnie warstwy ziemi, "prostowanie" leśnych ścieżek  przy użyciu ciężkich spychaczy, utwardzanie ich powierzchni płytami JUMBO lub tłuczniem drogowym, po którym nawet podkute konie poruszają się jak po rozżarzonych węglach. 

Wspieramy: TRÓJMIEJSKIE LASY. SPOŁECZNY SPRZECIW PRZECIW ZŁEJ GOSPODARCE.